Кръгла маса „Управление на дъждовните води“ организира Българска асоциация по водите (БАВ) на 21 март от 9:00 ч. в сградата на МОСВ

Българска асоциация по водите (БАВ) организира провеждането на Кръгла маса „Управление на дъждовните води“, част от събитие СЕДМИЦА НА ВОДАТА. Форумът ще се проведе на 21 март 2019 г., от 9:00 до 12:00 часа, в зала „Сутерен“ на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – бул. „Мария Луиза“ №22. Министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов е поканен от БАВ да открие форума.

Кръглата маса ще започне с регистрация в 9:00 ч. и ще продължи с официално откриване в 9:30 ч., презентации от 10:00 до 11:00 ч. и дискусия между участниците до 12:00 ч. Записването за участие е до 19 март 2019 г. на bwa.sofia@gmail.com (с молба за спазване на срока).

Поканени за участие са представители на МОСВ, МРРБ, Басейнови дирекции, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, НСОРБ, български общини, НИМХ, научните среди, експерти, специалисти от бранша и др.

Темата на Кръглата маса на БАВ, за управлението на дъждовните води, е свързана както с опазването на природните води, така и с предприемането на превантивни мерки за минимизиране щетите от евентуални наводнения и оценка на риска от такъв вид природни бедствия.

Инициативата е част от СЕДМИЦА НА ВОДАТА – 2019, заедно с Фотоконкурс на БАВ „Няма нищо по-хубаво от дъждовното време”. Събитията на Българска асоциация по водите се осъществяват с голямата подкрепа на Министърът на околната среда и водите (МОСВ), заедно с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

На 21 март от 14:00 ч. в галерия „Червената точка” в София ще се проведе и официална церемония по награждаване на победителите във Фотоконкурса. Заповядайте на награждаването.

За повече информация:

Българска асоциация по водите (БАВ)
УАСГ – бл. Б, стая 109
Бул. „Хр. Смирненски“ № 1
София 
1046
Тел/ факс: 02/ 963 26 69
Ел. поща: bwa.sofia@gmail.com
Сайт: www.bwa-bg.com