Кръгла маса „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“

Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България организира кръгла маса на тема: „УСТОЙЧИВА РАБОТОСПОСОБНОСТ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА РЕФОРМА“, под патронажа на заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин

Кръглата маса ще се проведе 26 януари 2016 г. в гр. София. 

В светлината на нарастващите предизвикателства пред растежа и конкурентоспособността на българската икономика и демографската криза в страната, адекватната оценка, възстановяване и запазване на работоспособността на човешките ресурси приема особена острота и актуалност.

Необходимостта от реформиране на критериите за установяване на степента на работоспособност и адекватното им прилагане в практиката предполага множество административни и законодателни промени, които са възможни единствено посредством активен диалог и сътрудничество между държава, социални партньори и всички други заинтересовани страни.

По време на кръглата маса ще бъдат обсъдени необходимостта и насоките за реформиране на системите за експертизата на здравното състояние и на работоспособността, като целта на дискусията е да се идентифицират:

  • Проблемите на трудовия пазар, произтичащи от застаряващата работна сила, високото ниво на заболеваемост и инвалидизация на работещите;
  • Намаляване на конкурентоспособността на страната вследствие на нереформирани критерии за установяване на трудоспособността;
  • Проблемите на експертизата на работоспособността и превенцията на здравето при работа.

В кръглата маса ще вземат участие представители на държавните институции и администрация, социалните партньори, експертни ресорни организации и служби по трудова медицина.

Надяваме се заедно да очертаем предизвикателствата и да формулираме общ подход за решаване на проблемите за опазване на здравето на работещите и поддържане на работоспособността им и последващите за целта насоки за промени.