Мехатрониката и нейният авангард – автомобилната индустрия са двигателят на българската икономика

По дял на индустрията в брутната добавена стойност България изпреварва с цели 5 процентни пункта средноевропейското равнище. В България има индустрия. България е развита индустриална държава. Гръбнака на тази индустрия е мехатрониката /машиностроенето, електротехниката и електрониката/, където са заети над 143 хил. лица, а по реализиран износ сектора е номер едно с 13 млрд. лв. или 24 % от целия износ на страната ни за 2017 г. Ако трябва да посочим един сектор, който пълни бюджета на Българската държава и домакинствата у нас, това без съмнение е мехатрониката. А нейния авангард е автомобилостроенето. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на дискусията „Да! На българското автомобилостроене“. Събитието се организира от вестник „Стандарт“ в партньорство с АИКБ и Автомобилен клъстер България.

„Автомобилната индустрия е една от най-бързо развиващите се в България, като потенциала ѝ за растеж е много голям. За да успеем обаче да развиваме бранша трябва да се справим с недостига на човешки ресурси. АИКБ работи усилено за осъществяването на реформи в професионалното и висше образование, трудовото законодателство и облекчаването на административната тежест, за да може в близките години секторите, които движат икономиката ни да разполагат с нужните им кадри“, допълни Васил Велев.

По данни на изпълнителния директор на Автомобилен клъстер България Любомир Станиславов автомобилната индустрия се развива с най бързи темпове у нас, изпреварвайки темповете на развитие на Ай Ти сектора, туризма, металургията и др.. Според него в следващите 3-4 години у нас се очаква сериозен ръст в производството на компоненти за автомобилната индустрия, за която ще са нужни нови 45 000 работници и служители.

От своя страна вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че изпълнителната власт ще окаже пълна подкрепа и съдействие на българските компании от бранша. В подкрепа на думите му заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов заяви, че министерство работи по откриването на две големи индустриални зони в Бургас и Стара Загора. Той прикани инвеститорите да се включат в програмата за финансова подкрепа на Българска агенция за инвестиции, с която се подпомагат компании при заплащането на осигуровки и осъществяването на обучения на техни служители.

По време на дискусията стана ясно, че вече е гласуван от Министерски съвет законопроект за изменение на Закона за професионалното образование и обучение. Основните промени в него са свързани с дуалното образование, подкрепа за специалностите, при които се очаква недостиг на кадри на пазара на труда и защитените професии. Очаква се до края на юли в Народното събрание да бъде внесен за първо четене Закон за висшето образование, чрез който да се даде възможност за участие на бизнеса при разработването на учебни програми във висшите училища, преподаването, както и за участие в комисиите за акредитация.

Сред обсъдените теми бяха държавните политики за подпомагане на българското автомобилостроене, законодателни инициативи за развитие на бранша, идеи за промени в Кодекса на труда и др.

Във форума участие взеха вицепремиерът по икономическа и демографска политика Валери Симеонов, Милена Дамянова – председател на парламентарната Комисия по образованието и науката, заместник-министрите на икономиката и образованието Лъчезар Борисов и Таня Михайлова, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев,  директори на професионални гимназии и технически университети, мениджъри  на предприятия, членове на автомобилния клъстер.