Министърът на икономиката се ангажира пред АИКБ за ежемесечни срещи с бизнеса

Първата среща на работодателските организации с вицепремиера Валери Симеонов и министъра на икономиката Емил Караниколов ще се проведе на 1 юни т.г. Това стана ясно след среща на икономическия министър с представители на АИКБ, проведена вчера (29.05.2017 г.) по тяхна инициатива.

В нея участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, заместник-председателят Кънчо Стойчев и членовете на Националния съвет на АИКБ Елеонора Негулова, Румен Атанасов, Илия Келешев и Марин Генов. Те представиха вижданията на Асоциацията за облекчаване на регулаторните режими, намаляване на административните бариери пред бизнеса и насърчаване на иновациите и производството.

Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че Асоциацията е най-представителната организация на работодателите на национално равнище. Тя представлява 3/4 от икономическите дейности в страната и над 10 000 компании. Асоциацията е говорител на малкия и среден бизнес в страната и има изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините у нас.

Проблемите, които представителите на АИКБ поставиха са липсата на кадри за основните сектори на икономиката, подобряването на бизнес климата у нас и липсата на държавен орган, който да се бори последователно с бюрокрацията.

Министър Караниколов призна, че ръководеното от него ведомство е загрижено за липсата на двустранни договори за внос на персонал. Той обеща да подкрепи предлаганите реформи в средното и висше образование, за да може учащите със стипендии или държавна поръчка да имат конкретен ангажимент към българските компании.

По отношение на регулаторните режими в страната министър Караниколов поиска справка за конкретни текстове на закони, които затрудняват бизнеса. Той подчерта, че ще следва принципа със събирането на държавни такси да не се формират печалби. Такъв според него е случаят в Агенцията по вписванията и Патентното ведомство. Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че такива такси се събират за услугата по вписване на финансовия отчет на фирмата в Търговския регистър, за свидетелство за съдимост и за удостоверението за отсъствие на задължения. Като за последната услуга, спазвайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки, фирмата плаща такса освен за общината, където оперира, и на Столична община.

Васил Велев припомни, че АИКБ е подготвила проект на Постановление на МС за отпадане на класовете и доплащането към заплатата за прослужено време. Той даде пример с БАН, където този принцип на заплащане води до това хигиенистките в предпенсионна възраст да взимат по-голяма заплата от младите учени. Икономическият министър се ангажира да внесе проекта на Постановление в МС като настоя въпросът аргументирано да бъде представен и на срещата с работодателските организации този четвъртък. Той ще обсъди с бизнеса на 1 юни т.г. и възраженията относно административното определяне на минималната заплата в страната, както и конкретните предложения за промяна на тази практика.

От икономическото ведомство предложиха АИКБ да стане посланик на малкия бизнес. Представителите на Асоциацията изразиха готовност да поемат тази роля като предлагат в четвъртък да се обсъди и вариант на ротационен принцип тази функция да се делегира на всички национално представени работодателски организации.

Прилагаме прессъобщение за срещата в PDF и MS Word формат.