МСП имат нужда от благоприятна бизнес среда и лесен достъп до финансиране

Малките и средните предприятия в ЕС имат нужда от благоприятна бизнес среда и лесен достъп до финансиране. Те са им необходими не само, за да се възстановят от икономическата криза, но и за да могат да бъдат двигател за развитието на европейската икономика, като създават работни места и просперитет  на гражданите. Бюрокрацията и сложното законодателство както на национално, така и на европейско ниво все още са сред водещите фактори, задържащи развитието на МСП в много държави членки на ЕС. Това заяви в изказването си главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова от името на работодателите в Европейския икономически и социален комитет по време на Асамблеята на МСП, организирана от ЕК и словенското председателство в Порторож, Словения. В нея участие взеха комисарят по растеж Тиери Бретон, членовете на мрежата на Посланиците на МСП от ЕС-27, членове на Европейския парламент и над 500 представители на МСП от цяла Европа.

Участниците в Асамблеята бяха категорични, че голяма част от малките и средни предприятия в ЕС в момента са в затруднение, като се опитват да преодолеят трудности като прекъсвания на веригата за доставки, значителен недостиг на работна ръка и неподходяща квалификация, спад в търсенето и приходите от клиенти, нарастваща инфлация, тласкана от безпрецедентното покачване на цените на електроенергията и природния газ.

Дискусиите, които бяха проведени, показаха, че в момента при малките и средни компании има повишено търсене на пряка финансова подкрепа и в по-малка степен на финансови инструменти, осигуряващи лесен и бърз достъп до банкови кредити и други източници на финансиране. „Средствата на ЕС са от ключово значение за увеличаване на потенциала на МСП и е важно в постоянен диалог с бизнес организациите и заинтересованите страни да се планират мерки, за да се подобри достъпът до тях. Твърдо подкрепям идеята МСП да кандидатстват с формуляр от една страница за фондове на ЕС и се надявам, че тя ще бъде осъществена своевременно. Заедно с това предлагам да се обмисли създаването и развитието на мрежа от финансови омбудсмани в държавите членки, която да помогне на МСП успешно да кандидатстват и да получават финансиране“, заяви д-р Ангелова.

Мрежата от финансови омбудсмани не само ще подобри достъпа на компаниите до средства, но ще даде възможност на Европейската комисия да събира и анализира качествени данни, за да научи как банките посредници използват финансови инструменти, за да достигнат до компаниите, които най-много се нуждаят от средства и какви са причините, ако не им бъде отпуснато кредитиране.

Според главния секретар на АИКБ икономическото възстановяване зависи до голяма степен от това колко успешно МСП ще се адаптират и работят в новата постпандемична реалност, как ще възприемат дигитализация и ще се адаптират към предизвикателствата, наложени от Зелената сделка. По думите ѝ много от предприятията нямат познания и разбиране за специфичните климатични и екологични политики, включително по отношение на изискванията на всички нови финансови инструменти. Д-р Ангелова отправи предложение следващият преглед на представянето на МСП да се съсредоточи изрично върху основните пропуски в готовността им да отговорят на предизвикателствата, наложени от прехода към климатична неутралност, и как по-добре да се изработят и предоставят мерки за подкрепа.

По думите на д-р Милена Ангелова трябва да бъде обърнато и специално внимание на проблемите с недостига на работна ръка, които допълнително се влошават от демографското застаряване на населението в ЕС и изискванията за умения, произтичащи от дигитализацията и декарбонизацията на икономиките. Според нея наемането, мотивирането и задържането на ценни човешки ресурси е от решаващо значение за МСП и предприятията имат нужда от допълнителна подкрепа и разяснения по механизмите на работа на ЕСФ+  и Еразъм+, които могат да им бъдат в помощ.

Пълният текст на изказването на д-р Милена Ангелова можете да прочетете ТУК.