Националният съвет на АИКБ прие ПРЕПОРЪКИ към Държавния бюджет

Budget-2017

На свое заседание, проведено на 14 октомври 2016 г., Националният съвет на АИКБ прие подробни ПРЕПОРЪКИ към Държавния бюджет на Република България за 2017 г.

В документа се изразява загриженост, че отново вероятно в рамките на само една седмица законопроектът ще бъде обсъден в Комисиите към НСТС и в НСТС, ще бъде приет от Министерски съвет и ще бъде внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, което създава общо впечатление за липса на прозрачност относно проведената бюджетна процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното обществено обсъждане на параметрите на държавния бюджет и подкрепените от него политики.

Поради гореописаните времеви ограничения, позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата се налага да бъде базирана на този етап единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. и есенната макроикономическа прогноза за 2016 г. относно предвижданите параметри на Бюджет–2017. „Подобен подход е натоварен със значителни рискове, но ние изготвяме тези препоръки от позицията си на водеща работодателска и бизнес организация, надявайки се да бъдат ползвани като основа за подобряване на бизнес средата в България“, заявява се в документа.

За повече информация, вижте пълен текст на препоръките към Държавния бюджет на Република България за 2017 г. ТУК.