Продължават номинациите за 8-то издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“

Асоциация на индустриалния капитал в България продължава да приема номинации за ежегодните награди „Икономика на светло“, които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец юни 2021 г.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Призът „Икономика на светло“ за 2020 г. се присъжда в три категории:

• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.

• За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.

Номинации можете да направите, като попълните приложената форма, или като директно изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org). За повече информация прочетете РЕГЛАМЕНТ ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“.

Номинации се приемат за институции, личности и организации в посочените категории за работата им през 2020 г. Срокът за изпращане на номинации е до 14 май 2021 г.

Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по „Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония през месец юни.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Всяка година изданията на конкурса предизвикат заслужен обществен и медиен интерес. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Във времена на изпитание и икономическа криза ще се радваме заедно с Ваша помощ да определим носителите на наградите „Икономика на светло“ за 2020 г.!

Статуетките в трите категории очакват своите победители като заслужена награда за положените усилия за ограничаване и превенция на неформалната икономика през 2020 г.

Сега е моментът да ги подкрепим! Кои от тях да бъдат номинирани, определяте Вие!