Не е достатъчно да няма държавни гаранции, дългосрочни договори и миксиране на цената

С над 500 милиона лева годишно би оскъпило електроенергията от VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ доплащането на разлики. Във връзка с публикувана информация за водени преговори за строителството на VІІ-ми блок, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати становище до г-н Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в 43-тото Народно събрание, г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката и г-н Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

В него се казва, че Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) следи с повишено внимание постъпващите в публичното пространство информации относно водените преговори между правителството на Република България и неназована китайска компания за строителството на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Нещо повече, национално представителните работодателски организации в България провеждат постоянен мониторинг на състоянието на енергетиката и на енергийната политика в страната. Една от последните прояви на това постоянно наблюдение е Декларацията на национално представителните организации в България от 26 май 2016 г.

„Нашето безпокойство обаче идва от опасността китайската страна или инвеститорът, който и да е той, да получи така нареченото „доплащане на разлики“. По изчисленията на експертите на АИКБ, поемането на подобен ангажимент при параметрите, станали известни от медиите, би довело до формиране на ново „Задължение към обществото“, което ще се окаже по-голямо дори от скандалното задължение, формирано от привилегированото и непазарно положение на така наречените „американски централи“ – над 500 милиона лева годишно!“, се подчертава в документа.

Становището коректно предупреждава и изпълнителната, и законодателната власт, че при евентуален договор за изграждане на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ не е достатъчно той да бъде без държавни гаранции, без дългосрочни договори за изкупуване от държавната НЕК и без миксиране на цената на пети и шести блок с новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“. В никакъв случай не бива да се допуска „доплащане на разлики“, към което вън от всякакво съмнение се стремят потенциалните инвеститори.

Пълният текст на становището може да прочетете ТУК.