Ние сме за реализация на младите хора в България

В навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) публикува прессъобщение, в което изразява подкрепа за усилията на Министерството на образованието и науката да подобри професионалната реализация на младите хора в България и за отпускането на стипендии в дефицитни специалности.

Асоциацията многократно е заявявала своите притеснения, че бизнесът в България все по-трудно намира подходящи специалисти, особено в областите на инженерно-техническите дейности, високите технологии и иновациите.

АИКБ не подкрепя разходването на средства от европейските фондове за специалности, към които и сега има огромен интерес и не на последно място – за които българската държава предоставя милиони средства от държавния бюджет, за да изгради специалисти, които се реализират основно в чужбина. Не подкрепя и финансирането на безперспективни специалности, които „произвеждат“ безработни или продавач-консултанти с висше образование. Не подкрепя „свръхпроизводството“ на икономисти и юристи, например. Десетки наши университети, финансирани с нашите данъци, произвеждат ненужно голямо количество такива специалисти, при това преобладаващо с лошо качество. Това води до двойна загуба за обществото.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО.