Нови правила в пенсионното осигуряване

news7.bg – Нови правила в пенсионното осигуряване

25.08.2015

Нотариално заверено заявление пред НАП трябва да представи всеки, който иска да прехвърли парите си за втора пенсия от частен фонд към държавната НОИ

Правителство, работодатели и синдикати отново в спор за допълнителното пенсионно осигуряване. На заседание на Националния съвет за тристрастранно сърудничество те одобриха Наредбата, по която осигурените лица ще могат да прехвърлят парите си за старост от частните фондове в Националния осигурителен институт.

Нотариално заверено заявление пред НАП трябва да представи всеки, който иска да прехвърли парите си за втора пенсия от частен фонд към държавната НОИ. На всяко първо число от месеца, следващ датата на подаване на заявлението, частните фондове пък са длъжни да информират какви средства е имало по личната партида на всяко осигурено лице. Макар и с включени по предложение на работодателите поправки, новите текстове отново не срещнаха тяхното одобрение. Целият този обмен на дани създават възможност за злоупотреби, аргументираха се от Асоциацията на индустриалния капитал.

Хората, родени след 1960 година, продължават да нямат достатъчно информация кое би било най-изгодно за тях и съответно да решат къде да вложат допълните си пари си за старост. А контролът, вменен на Комисията за финансов надзор, остава неясен, аргументираха се още работодателите.

Синдикатите като цяло приеха новата Наредба. Те обаче искат по-голяма конкретика какво получават осигурените срещу вноските си.

Наредбата ще бъде внесена за разглеждане в Министерския съвет най-късно следващата сряда.