Нови продукти на Българска банка за развитие (ББР) в подкрепа на бизнеса

Поради големия интерес, публикуваме тук и във Фейсбук страницата на АИКБ презентация на Българска банка за развитие (ББР), изнесена на 15 октомври 2021 г. (петък) от 10.00 ч. като т. 1 от дневния ред на заседание на Националния съвет на АИКБ, което се проведе чрез онлайн връзка в платформата ZOOM. В нея подробно бяха представени новите продукти на Българска банка за развитие в подкрепа на бизнеса.

Обърнато бе голямо внимание на стратегическите цели и финансовите решения за:
• Осигуряване на достъп до достатъчно и разнообразно финансиране за МСП;
• Подпомагане на износа и интернационализацията на българските компании;
• Финансиране на прехода на МСП към зелена, кръгова и устойчива икономика, вкл. и чрез проекти за социална инфраструктура;
• Подкрепа за фирмени иновации, технологично обновление и дигитализация на МСП.

За по-подробна информация, вижте цялата презентация ТУК.