По инициатива на АИКБ: Ново изследване на оценките за ефективността на политиките на ЕС към МСП

Малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката в Европейския съюз и бяха поставени в центъра на европейската политика вследствие на приемането на Small Business Act през 2008 г. Това изследване, проведено по инициатива на АИКБ, представя цялостен преглед на инициативите на ЕС в подпомагане на МСП през периода 2007-2015 г. с цел да се оцени ефективността на политиките на ЕС за МСП – както по отношение на формулирането им, така и по отношение на тяхното прилагане.

Въз основа на преглед на литература по темата и пет казуса с представители на МСП от Австрия, Белгия, България, Италия и Унгария, проучването идентифицира напредъка, постигнат по ключовите приоритетни области в политиките на ЕС за МСП: намаляване на тежестите; насърчаване на предприемачеството; достъп до пазари и интернационализация; достъп до финансиране; конкурентоспособност, иновации и ключови мрежи за подкрепа – за да се очертаят предизвикателствата, които все още затрудняват растежа на МСП.

Резултатите показват, че независимо от многобройните инициативи в тази насока, политиките на ЕС спрямо МСП биха могли още повече да се възползват от преминаването към диверсификация на мерките за подкрепа, от опростяване на приложимите правила и от оптимизиране на комуникацията и сътрудничеството с МСП и техните организации. Това ще създаде възможности за по-ефективно справяне с хетерогенността и разнообразните им потребности.

Проучването също така прави изводи за предизвикателствата на нивото на приоритетните области в политиките и препоръчва начини за подобряване на тяхната ефективност.

Пълният текст на изследването може да изтеглите ТУК, или като кликнете върху снимката на корицата. Източник: Европейски икономически и социален комитет (EESC).