НСТС обсъди Наредбата по внасяне и разпределяне на осигуровките без да се постигне съгласие между социалните партньори

focus-news.net – НСТС обсъди Наредбата по внасяне и разпределяне на осигуровките без да се постигне съгласие между социалните партньори

25.08.2015

НСТС обсъди Наредбата по внасяне и разпределяне на осигуровките без да се постигне съгласие между социалните партньори

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация без да се постигне съгласие между социалните партньори.

В началото на заседанието финансовият министър Владислав Горанов обясни, че Наредбата произтича от промените в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел. Той коментира, че в обхвата на Наредбата попада правото на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване (ДОО) и универсален пенсионен фонд (УПФ), или само в ДОО, както и с възможността, категорийните работниците, ползващи правата на ранното пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на ДОО или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.

След изложението на Горанов, от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ „Подкрепа” застанаха зад предложената наредба. Според президента на КТ „Подкрепа” инж. Димитър Манолов с наредбата се усъвършенства тристълбовият модел. От КРИБ посочиха, че голяма част от хората чакат да видят реда за избор и как биха могли да приложат действащата законова регламентация.

Асия Гонева от КНСБ уточни, че и те на този етап биха подкрепили такъв текст, но настояха и за корекции.

Въпреки подкрепата на синдикати, работодателските организации разкритикуваха Наредбата. Според председателят на АИКБ Васил Велев Наредбата не може да поправи дефектите на КСО и изрази тезата, че не бива вторият стълб да се противопоставя на първия и обратно. Той посочи, че въпреки значителното подобрение на Наредбата, остават спорни текстове, които пораждат съмнение, че в двете посоки движението е равнопоставено, а изборът не е достатъчно информиран. БСК също се обяви срещу Наредбата като Димитър Бранков, заместник-председател на камарата коментира, че с нея Сребърният фонд окончателно губи първоначално регламентираните функции за бъдещо допълнително финансиране на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на осигурените лица. Той обясни, че не вижда как решението ще доведе до укрепване на финансовото състояние на ДОО.

Според Никола Абаджиев наредбата в този си вид се нуждае от още подобрения.

От Българската търговско промишлена палата (БТПП) също обясниха, че има нужда от по-подробна регламентация.

След изявените становища на синдикалните и работодателските организации и отправените критики от последните, министър Владислав Горанов увери, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са ликвидни. Той поясни, че идеята на пенсионната реформа, която стартира миналата година и етап от нея приключи през август месец с обнародване на Кодекса за социално осигуряване, е да гарантира повече права на хората и по-адекватни пенсии.