Обществено обсъждане и консултация по законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес (обновена)

Уважаеми госпожи и господа,

Предоставяме на вашето внимание информация от Дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет относно пакет от законопроекти за изменения и допълнения на законите, съдържащи регулаторни режими за инвестиционния процес, с оглед намаляване на регулаторната тежест за бизнеса и гражданите в изпълнение на проект КБ11-31-1 по ОПАК.

От Дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет отправят покана за участие  в обществено обсъждане и консултация по законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес. В приложените документи можете да намерите списък със законопроектите и интернет адрес, от където можете да свалите документите. При влизането в системата срещу името на всеки законопроект ще намерите опция Свалете файла, където можете да видите интересуващия Ви документ.

В случай че имате становища и предложения по някои от посочените законопроекти, молим да ги изпратите в срок до 14.09.2015 г. на координатите на АИКБ, за което предварително Ви благодарим.

Списък на законопроектите за обществено обсъждане.