Очакваме ползотворен диалог в съвместната ни работа за ясни и спазвани обществено-икономически правила

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява категорична подкрепа за провеждането на реформите, които са от компетенцията на МТСП като: развитие на пенсионната система и укрепване на капиталовите стълбове в пенсионния модел, за реформа на медицинската и трудовата експертиза, за осъвременяване на системата на трудовата медицина, за ограничаване на административната намеса на пазара на труда и др. За тази цел, Асоциацията декларира своя ангажимент да продължи да бъде конструктивен партньор, като предостави цялата си експертиза.

АИКБ счита кандидатурата на г-жа Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика на Република България за подходяща, тъй като тя е изявен професионалист с доказана експертиза. Разчитаме, че ако заеме поста на министър на труда и социалната политика, г-жа Русинова ще подобри диалога със социалните партньори. Очакваме от новия екип на МТСП да се вслушва в гласа на работодателските организации и да спазва международните стандарти на социалния диалог за решаване на ключовите проблеми на социално-икономическото ни развитие.

Г-жа Русинова и в качеството на министър на труда и социалната политика ще има нашата подкрепа за правенето на политики, насочени към издигане на труда като ценност и средство за успех и просперитет. Бихме искали заедно да постигнем успехи при създаването на отговаряща на нуждите на пазара на труда система за професионална квалификация и преквалификация и професионално образование.

Като работодателска организация, обхващаща най-много икономически дейности, АИКБ притежава широкообхватна експертиза и има готовност да предоставя експертна помощ за всички необходими реформи в социалната сфера. Очакваме ползотворен диалог в съвместната ни работа за превръщане на България в място, където има ясни и спазвани обществено-икономически правила и в което хората живеят и се трудят достойно.