Писмо от АИКБ и БТПП относно обръщение на Българска газова асоциация от 08.11.2021 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата подкрепят констатациите в Обръщението на Българска газова асоциация от 08.11.2021 г. (приложено към настоящото писмо).

Критичните бележки, отправени към ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД, са валидни и към настоящия момент, независимо от обявеното на 04.11.2021 г. намаление на цената на природния газ.

Поради това, настояваме за търсене на отговорност от лицата, ангажирани с провеждането на държавната политика в енергийния сектор – на ниво министерство и ръководства на държавните енергийни дружества.

Вижте по-долу пълния текст на Открито писмо от АИКБ и БТПП до министър-председателя на Република България и председателя на КЕВР.


ДО
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

КОПИЕ ДО
МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТКРИТО ПИСМО

Относно: Обръщение на Българска газова асоциация от 08.11.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР,

Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата подкрепят констатациите в Обръщението на Българска газова асоциация от 08.11.2021 г. (приложено към настоящото писмо).

Критичните бележки отправени към ръководството на Булгаргаз ЕАД са валидни и към настоящия момент, независимо от обявеното на 04.11.2021 г. намаление на цената на природния газ.

Поради това, настояваме за търсене на отговорност от лицата, ангажирани с провеждането на държавната политика в енергийния сектор – на ниво министерство и ръководства на държавните енергийни дружества.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/

Председател на УС на

Асоциация на индустриалния

капитал в България

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, /П/

Председател на УС на

Българска търговско-промишлена

палата

 ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ И БТПП