Подкрепа към препоръките на Европейската комисия (ЕК)

В работен обяд с генералния директор на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ на Европейската комисия (ЕК) Мишел Сервоз участваха зам.-председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Никола Зикатанов и главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова. По време на срещата бе изразено задоволството и подкрепата на АИКБ към препоръките, отправени от Европейската комисия (ЕК) към страната ни.

Г-н Зикатанов и д-р Ангелова запознаха представителя на ЕК с визията на АИКБ за приоритетните области, в които са необходими спешно реформи в България, както и с конкретните предложения на Асоциацията за предприемане на мерки в тези области.

За повече информация вижте пълните текстове на ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за среща с генералния директор на ГД „Заетост, социални въпроси и включване“ г-н Мишел Сервоз и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.