Под съмнение са базови права и свободи, гарантирани от Конституцията

Позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, № 554-01-107, внесен на 29.05.2015 г. от Данаил Кирилов и група народни представители, приет на първо разглеждане на 11.02.2016 г.:

 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е против приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗИД на ЗОПДНПИ).
Оставаме с впечатлението, че тихомълком, без да се провежда необходимото широко обществено обсъждане, се приемат на първо четене текстове, които превръщат ЗОПДНПИ и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) в репресивен инструмент, под ударите на който може да попадне всеки невинен български гражданин.
АИКБ намира, че е длъжна да алармира обществеността за голяма част от опасностите, които са заложени в проекта на Закона в сегашния му вид, защото те поставят под съмнение спазването на базови права и свободи на гражданите, гарантирани от Конституцията на Република България и превръщането на закона в средство за репресия и натиск срещу неограничен кръг граждани.

Пълният текст на документа може да видите ТУК.