Позиция на АИКБ във връзка с протеста на миньорите срещу отказа за повишаване на изкупната цена на въглищата

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с огромно съжаление научи за намерението на миньорите от въглищните рудници, захранващи топлоелектрическите централи в енергийния комплекс „Марица Изток“, да протестират поради отказа да бъде увеличена изкупната цена на въглищата.

Мотивите на искането за повишаване на изкупната цена на въглищата за нас са несъстоятелни и напълно неприемливи. Те са свързани с недостиг на средства, който може да бъде компенсиран с мерки за оптимизация на управлението и на производствения процес в рудниците. Недостигът на средства е поради тяхното разхищаване, а не поради ниската цена на въглищата.

За никого не е тайна, а най-малко за самите миньори и за техните синдикати, че рудниците са „обраснали“ с недопустимо многолюдна администрация, както и че те имат редица напълно несвойствени за тях разходи, налагащи се по всякакви съображения, но не и поради производствена необходимост.

Работещите в рудниците в частни разговори и в индивидуален план негодуват срещу тези необосновани разходи, точната дума за които е „разсипничество“, но иначе се включват във всякакви масови мероприятия и протестни маршове, в които се протестира, че не се увеличават изкупните цени на въглищата. Иначе казано – те протестират, че не се насърчава допълнително нарастването на мащаба на разсипничеството.

Ние апелираме към миньорите, работещи в рудниците, и към здравомислещите синдикалисти да обърнат негодуванието си срещу несвойствените разходи и разсипничеството, а защо не и срещу кражбите в рудниците, срещу които всеки негодува. Увеличаването на изкупната цена на въглищата ще доведе единствено до повишаване на цената на електроенергията и за промишлени, и за битови нужди, което пък незабавно ще доведе до спадането на конкурентоспособността на цели отрасли, където от години българските предприятия се съревновават в глобален план. В тези отрасли всяко нарастване на себестойността води до загуба на конкурентоспособност и на пазарен дял. Нека не проваляме български производители и техните работници поради нежеланието си да подредим собствения си двор.

АИКБ отново декларира, че категорично възразява срещу повишаването на изкупната цена на въглищата и срещу всякакви други действия, които биха довели до непазарно повишаване на себестойността на продукцията и до загуба на конкурентоспособност на български предприятия. Настояваме за реални мерки за оптимизиране на управлението на рудниците, захранващи енергийния комплекс „Марица Изток“.

Целия документ вижте ТУК.