Позиция на НПРО в България относно т.нар. „Колективен трудов договор“ в здравеопазването

Днес национално представителните работодателски организации (НПРО) в България оповестиха своя обща позиция относно сключването на т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“.

В документа, адресиран до министъра на здравеопазването и до министъра на труда и социалната политика, се изразява изненада, че на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 10.10.2016 г. е поставен т. нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“. „Нашите представителни организации не са подписали посочения документ и поради това няма как да се считат за правно обвързани от съдържанието му“, се казва в позицията.

Поради редица основания и като се съобразяват изцяло с вижданията на представителните за отрасъла организации – техни членове, работодателите не приемат т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“ за ангажиращ и произвеждащ правни последици акт и се солидаризират с позицията на своите представителни структури за непризнаването му. „В случай на евентуално разпростиране по смисъла на чл. 51б от Кодекса на труда ще се възползваме от законовите възможности за оспорването му пред компетентния съд“, заявяват те.

Пълният текст на позицията вижте ТУК.