Покана за конференцията „Бизнес тема: Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж“

На 6 юни 2017 г., от 9.00 ч. в зала Сити на Capital Fort (бул. Цариградско шосе 90) ще се състои конференцията „Бизнес тема: Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж“.

Фокусът й е върху ролята на европейските програми за повишаване на конкурентните предимства на страната и увеличаване на производствата с висока добавена стойност. Преди третия програмен период, когато се очаква средствата да бъдат преструктурирани и вероятно намалени, е важно да изведем на преден план въпроса за ефективността.

Ще бъдат разгледани също така ролята на публично-частните партньорства, критериите за оценка на проектите, новите финансови инструменти.

Форумът е ориентиран към представители на бизнеса и банките и се подкрепя от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Ще участват представители на правителството и управляващите органи на всички оперативни програми, имащи отношение към бизнеса. Форма за регистрация и програмата ще намерите тук.

Всички членове на АИКБ ползват 10% отстъпка, след като заявят участието си в конференцията в секретариата на Асоциацията.