Покана за кръгла маса на 28.09.2018

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)  Ви кани на кръгла маса за обсъждане на изготвения в рамките на проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори” Модул за насърчаване на работната сила с цел заемане на свободни работни места по идентифицираните 16 професии с дефицитно предлагане на работна сила в четирите пилотни бранша, която ще се състои на 28 септември 2018 г., гр. София, Хотел Балкан-София, Зала „Сердика“ от 10.00 часа.

Модулът за насърчаване на работната сила е адресиран за използване от работодателите и специалистите по човешки ресурси. Модулът разглежда спецификите на всяка една от идентифицираните професии с дефицитен недостиг на квалифицирана работна сила и предлага стратегии за преодоляване на разликите в търсенето и предлагането на работна сила.

За повече информация вижте програмата на събитието.