Покана за обучение на тема „Корпоративна социална отговорност – модели и приложимост“

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Германо–Българската индустриално–търговска камара (ГБИТК) Ви канят на обучение на тема „Корпоративна социална отговорност – модели и приложимост“ на 27.09.2019 г. от 9.00 часа в конферентната зала на ГБИТК, Интерпред – СТЦ София, сграда А, ет. 3, бул. „Драган Цанков“ 36, 1040 София.

Обучението ще помогне на фирмите с актуална информация и практически съвети как да прилагат нови и иновативни модели на корпоративната социална отговорност (КСО) с цел привличане на квалифицирана работна ръка и подобряване на производителността на служителите и работниците си. Специалисти и практици в областта на КСО от водещи европейски и български организации ще споделят своята експертиза и опит.

Таксата за участие на членове на АИКБ и ГБИТК е 180 лв. без вкл. ДДС, а за нечленове – 210 лв. без вкл. ДДС.

(В цената са включени семинарни материали и кафе пауза. Разходите за транспорт и по настаняване на участниците, ако има такива, са за сметка на самите участници.) 

Регистрирайте се за обучението онлайн тук.

Крайният срок регистрация и заплащане на таксата е 20.09.2019 г. 

За въпроси на Ваше разположение е Соня Банкова, ГБИТК, тел.02/8163028.

Ще се радваме на Вашето участие!

Екипите на АИКБ и ГБИТК