Покана за отворено за медиите заседание на УС на АИКБ

На 15 май 2017 г. (понеделник) в 11.00 часа в заседателната зала на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) – гр. София 1527, ул. „Тракия“ №15, ще се проведе отворено за медиите заседание на Управителния съвет на АИКБ. 

На заседанието АИКБ ще представи своето виждане за Адекватна политика по доходите за устойчив икономически растеж и достоен труд.

Дискусията ще бъде фокусирана върху следните основни въпроси:

  • Минималната работна заплата – инструмент за повишаване на доходите или за демотивиране на работната сила и социално изключване. Как е в Европа и кои са работещите решения?
  • Каква е производителността на труда в България и как да осигурим работеща икономика и икономически растеж?
  • Как се съотнасят производителността на труда, средната работна заплата и минималната работна в Европейския съюз? Къде е България по тези основни показатели?
  • Кои са важните въпроси, които остават незасегнати от преекспонирания дебат за минималната работна заплата?

В заседанието ще вземат участие:

  • г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
  • членовете на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Вижте и приложената покана за събитието.

Очакваме Ви! Вашето присъствие е важно за нас.