Покана за пресконференция на АОБР

На 26 януари 2022 г., от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА (бул. Цариградско шосе 49)
ще се проведе пресконференция на
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Ще бъдат представени приоритетите на АОБР за 2022 г.

Участници в пресконференцията:

  • Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
  • Добри Митрев – председател на УС на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател на АОБР за 2022 г.
  • Цветан Симеонов – председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
  • Кирил Домусчиев – председател на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

АОБР е създадена през 1995 г. като обединение на национално представителните работодателски организации, с цел единно представителство на българските работодатели пред националните и международните институции.

Наетите в предприятията, членуващи в четирите организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), представляват 82% от всички наети в България, а брутната добавена стойност, която произвеждат, е 86%.

Съгласно устава на АОБР, Асоциацията се председателства на ротационен принцип – през 2022 г. ротационен председател на АОБР е БСК.

Повече за АОБР можете да научите на адрес www.aobe.bg