Покана за пресконференция

От името на Асоциация на индустриалния капитал в България, бихме искали да Ви поканим на първата пресконференция по повод стартирането на Проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на АИКБ и КНСБ, в тясно сътрудничество с институциите на пазара на труда и социалните партньори, да допринесе за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, постигане на устойчивост на пазара на труда, подобряване достъпа на заетост и качеството на работните места.

За да научите повече за мерките, които предвиждаме за борба с недекларираната заетост и неформалната икономика, както и тяхното измерване, заповядайте на 01.11.2019 г. (петък) от 10:30 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15.

В пресконференцията ще вземат участие:

  • г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ;
  • г-жа Зорница Русинова, заместник – министър на труда и социалната политика;
  • г-н Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ;
  • д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта;
  • г-жа Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“
  • проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ключов експерт по проекта;
  • проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта.

Предварително Ви благодарим и Ви очакваме!

Вашето присъствие е важно за нас!