Правото на избор за парите за втора пенсия влиза в сила след седмица

bnt.bg – Правото на избор за парите за втора пенсия влиза в сила след седмица

25.08.2015

Правото на избор къде да отиват парите ни за втора пенсия влиза в сила най-вероятно още от следващата седмица. Единствено за т.нар. категорийни работници преместването на партидите ще е възможно от 1 януари догодина. След повече от 8-месечно забавяне наредбата, която урежда доброволното прехвърляне на партиди от частен фонд към държавата и обратно, вече е готова. Утре тя ще бъде внесена в Министерския съвет.

Владислав Горанов – министър на финансите: Пенсионните фондове управляват много консервативно средствата си и са доста ликвидни. Трябва да се стигне до едва ли не решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират всички опасения и то чисто хипотетично на някои от работодателските организации. Всъщност нищо страшно не се случва, защото всички зависи от свободната воля на осигуреното лице.

Васил Велев – председател на АИКБ: Трите стълба не трябва да се противопоставят, а трябва да се допълват, т.е. капиталовият трябва да надгражда първия, а не да бъде алтернатива.

Асия Гонева – изпълнителен секретар КНСБ: За нас бизнесът на пенсионните дружества не е “свещена крава”. Ние считаме, че правото на избор трябва да бъде поддържано и трябва да бъде развивано.

Ако желаете да си върнете парите обратно в частен фонд, имате право да го направите минимум след една година.