Предложения на АИКБ за съгласуване на обща позиция за поемане на ангажименти от Газпром

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати днес писмо с предложения до министъра на енергетиката Николай Павлов (с копие до министъра на икономиката Теодор Седларски), относно съгласуването на обща позиция за поемане на ангажименти от ОАО „Газпром“ и ООО „Газпром Експорт“ в отговор на съмненията на ЕК за злоупотреба с господстващо положение на Газпром на пазарите в Централна и Източна Европа (дело АТ.39816).

АИКБ подкрепя постигнатото до момента и смята, че петте ангажимента на ОАО „Газпром“ и ООО „Газпром Експорт“ пред Европейската комисия следва да станат задължителни. Това ще е едно добро начало за поставянето на нова основа на взаимоотношенията между страните от ЕС и руския доставчик на природен газ. Едновременно с това, стратегическите цели на българската страна в тези преговори остават следните:

  • Постигане на обща доставна цена на природния газ за Европейския съюз, като разлики на цените за отделните страни от ЕС да възникват единствено в резултат на различните транспортни разходи за пренос на природния газ.
  • Постигане на уеднаквяване на транзитните такси за руски природен газ през различните страни от Европейския съюз, като се отчита фактът, че таксите за транзита на природен газ през България са по-ниски, отколкото в останалите страни от ЕС.

Постигането на тези цели е желателно да стане в рамките на общонационално политико-икономическо съгласие, което би трябвало да се постигне в Народното събрание или в Консултативния съвет по национална сигурност при Президента на Република България.

АИКБ, като изразява своята подкрепа за усилията на Европейската комисия и на българското правителство, отправя молба за допълнителна информация по въпроса за уреждането на проблема с балансирането на предварително заявено количество и реално получено количество природен газ и произтичащите от този дисбаланс неустойки и допълнителни плащания по договорите с Газпром.

За повече информация вижте пълния текст на предложенията.