Председателят на АИКБ бе отличен с грамота за активна подкрепа и сътрудничество

През 2017 г. се навършват 20 години от създаването на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) и 25 години от възраждането на частното училищно образование в България. 

По този повод, на днешното заседание на НС на АИКБ председателката на Българската асоциация на частните училища Мария Каменова връчи грамота за активна подкрепа и сътрудничество на председателя на АИКБ Васил Велев. Тя изрази благодарност към г-н Велев за дългогодишното и ползотворно партньорството между АИКБ и ръководената от нея организация, чиято мисия е да подпомага успешното развитие на частните училища в България и утвърждаването на обществения им авторитет.

Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) е учредена на 02.10.1997 г. Тя е най-представителната организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в България. БАЧУ обединява общо 55 частни училища, професионални колежи и детски градини и има статут на браншова организация в частния училищен сектор.