Председателят на АИКБ Васил Велев взе участие в извънредното събрание на МКИП

Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев взе участие в извънредното събрание и Асамблеята на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите (МКИП) на 3 и 4 декември. На събитието, което се проведе в Москва, присъстваха над 120 делегати, представители на бизнеса от 21 страни от Централна и Източна Европа, и Азия.

На участниците бяха представени състоянието и перспективите на отношенията между бизнес общността на Руската Федерация и партньори – членове на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите. Бяха обсъдени още възможностите за сътрудничество между МКИП и бизнес организации и обединения от страни от Далечния изток и Азиатско-Тихоокеанския регион, редакция на устава с цел подобряване на дейността и по-нататъшното му функциониране. На заседанието организацията прие редица нови членове, сдружения на бизнеса от Азиатско-Тихоокеанския регион.

По време на Асамблеята председателят на българската работодателска организация представи очакванията на бизнеса за развитието на икономиката ни. По думите му за 2019 г. се очаква ръстът на икономиката да е около 3,5%, безработицата да падне под 4 на сто, а увеличението на доходите да скочи с над 10%. Според есенната прогноза на ЕК българската икономика ще запази сравнително висок темп на развитие и през следващите 2 години – около 3%. Това нарежда България на 5-то място от 28 страни в ЕС, след Малта, Румъния, Ирландия и Полша, чиито икономики се очаква да нараснат с 4,2 – 3,2% при очакван ръст от 1,4% за целия ЕС. Васил Велев подчерта, че икономиката на страната ни расте два пъти по-бързо от средното за ЕС, но за да приближим стандарта на живот на западноевропейските държави в обозримо бъдеще, трябва да расте поне 3-4 пъти по-бързо.

„Сътрудничеството ни с Руския съюз на индустриалците и предприемачите се развива предимно в мрежата на МКСОР и ние бихме желали да го разширим, както него, така и двустранните ни взаимоотношения с Русия и не само във връзка с големите енергийни проекти, а и на равнище средни, а защо не и малки предприятия“, каза още Васил Велев.

По данни, представени от него, руските инвестиции в България към 2018 г. са над 2 млрд. евро, но от тях – за последните 5 години са само 345 млн. евро. През 2012-2013 г. Русия си е оспорвала с Германия първото място по стокообмен, а в края на т.г. е шеста след Германия, Румъния, Италия, Турция и Гърция. Спад отчитаме и в туристопотока. През 2013 г. България е била посетена от 696 хиляди руски туристи от над 9 млн. чуждестранни туристи. В края на 2018 г. те са намалели до 522 хиляди от над 12 млн. чуждестранни туристи. По сходен начин са нещата и в сектора на недвижимите имоти. Ако през 2011-2013 г. руски граждани са купували от порядъка на 10-13 хиляди апартаменти в България, то днес са по-скоро нетни продавачи. По думите на Васил Велев за недостатъчно силните икономическите взаимоотношения между страните ни допринасят и санкциите, които Русия и ЕС си размениха. Той подчерта, че в официално становище АИКБ се е обявила за пълната им отмяна и развитие на естествените икономически връзки между икономиките на Европейския съюз и Руската  федерация.

Председателят на АИКБ изрази и положителните очаквания на българския бизнес в случай на реализиране на два големи енергийни проекти – Газов хъб Балкан и АЕЦ Белене. Той беше категоричен, че за страната ни е важно да има сигурни доставки на газ на конкурентни цени. „Вярваме, че това ще се постигне при здравословна конкуренция на руски, азерски, татарски, американски и други компании. Относно изграждането на АЕЦ Белене бизнеса у нас е категоричен, че проектът трябва да бъде реализиран на пазарен принцип – без гарантирани преференциални цени и дългосрочни договори за задължително изкупуване, без държавни гаранции за изплащане на инвестицията“ допълни още Васил Велев.


За МКИП

Международният конгрес на индустриалците и предприемачите e неправителствена обществена организация, създадена през 1992 г. В момента в нея членуват националните съюзи на индустриалци и предприемачи от 28 европейски и азиатски страни, а повече от 100 международни компании и организации от различни отрасли на икономиката са партньори на Конгреса. Основната цел на Конгреса е да разработва научни, индустриални, инвестиционни програми и проекти, които благоприятстват укрепването на икономическия и индустриален потенциал на регионите, в които членовете му развиват дейност.