Председателят на АИКБ Васил Велев взе участие в XI-та Асамблея на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите в Минск

XI-тата асамблея на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите се проведе в столицата на Беларус в края на отминалата седмица. На събитието присъстваха делегати от 32 национални съюзи и асоциации, представители на бизнес средите от 28 страни, в това число – 11 страни от Европейския съюз, 5 от Евразия, 10 от Общността на независимите държави и 3 страни от БРИКС, 11 от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Тази година тържествено се отбелязва и юбилея на организацията – 25 години от учредяването на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите с неговите 14 комитета и 7 представителства.

Участниците бяха запознати с докладите на Съвета на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите и на Контролната комисия за 2013-2017 г. Особен интерес предизвика докладът на председателя на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите г-н Василий Тарлев. Той подчерта, че на дневен ред са промените свързани с технологичния ред, с цифровата революция и роботизацията, с намаляването на дела на енергоресурсите и суровините в производството, с изместване на масовите професии от индустрията и като следствие, с изострянето на проблема с неравенството вътре в страните и между тях. Според доклада тук се отнасят и факторите на уязвимост, свързани с процеса на глобализацията и особено причинени от прилагането на санкции и търговски ограничения, превръщащи икономическите отношения в инструмент за взаимен натиск.

Конгресът се обяви против икономически ограничения в международната търговия и спазване на принципите на Световната търговска организация. Г-н Тарлев заяви, че Конгресът работи при сложни обстоятелства, но остава принципно неполитическа организация.

Делегатите обсъдиха и избраха и нов състав на управителните органи на Конгреса. За председател на Съвета бе преизбран Василий Тарлев (Премиер на Молдова през 2001-2008 г.), а за президент на организацията бе избран Артьом Чайка. Васил Велев бе избран за член на Съвета на МКПП. Насоки на по-нататъшната дейност на организацията ще бъдат определени, като се вземат предвид сегашните тенденции в развитието на световните икономически отношения, състоянието на интеграционните процеси в икономическото пространство на Европа, Азия и останалия свят и съществуващият опит в сътрудничеството на националните бизнес асоциации. Новото ръководство на Конгреса заяви амбицията за по-влиятелно участие на бизнеса при определянето на дневния ред при двустранните и многостранните търговски и икономически отношения между представените страни.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.