Председателят на АИКБ Васил Велев поднесе цветя на паметника на Джон Атанасов в София

Днес отбелязваме 114 години от рождението на Джон Атанасов – създателят на компютъра. По този повод председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Васил Велев отдаде почит на голямото дело на американския учен с български корени, физик, математик и електроинженер, създател на сметачна машина с отделна памет, по-късно призната за първия електронен, непрограмируем компютър с регенеративна памет, известен като компютър на Атанасов-Бери.

Асоциацията на индустриалния капитал в България винаги е подкрепяла създаването и развитието на интелектуалния потенциал на българските учени и на младите хора в страната. За най-представителната на национално равнище работодателска организация развитата икономика и образованата нация са национални приоритети, за които тя продължава да работи последователно и неуморно.

С този жест на преклонение пред „създателя на бъдещето” Джон Атанасов, АИКБ отдава дължимото признание на големия изобретател на 20-ти век. Защото големите открития не са плод само на случайността. Талантът е въпрос на любов, а в случая това са познанията в областта на точните науки и най-вече математиката. Именно там са и най-големите постижения, и десетките златни медали от международни конкурси за младите ни математици, с които всеки българин се гордее и които могат да станат фактор за ускорен икономически растеж и просперитет на страната.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.