Председателят на АИКБ поиска по-ефективни политически усилия за ускореното ни влизане в ERM 2 и по-бързото ни присъединяване към Еврозоната

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели г-н Васил Велев взе участие на 10-ти октомври в Международната конференция „Бъдещето на Европа и българската перспектива”. Специален лектор на форума беше сенатор Марио Монти, президент на Университет Бокони, министър-председател на Италия /2011-2013г./. ЕС отново набира скорост, заяви бившият еврокомисар по вътрешния пазар и услугите, и по конкуренцията Марио Монти. Според него Българското европредседателство има две безспорни преимущества – привлича вниманието към нашата страна и дава възможност на българското правителство да презентира някои въпроси и проблеми, които счита за свой приоритет.

Председателят на АИКБ Васил Велев, който беше лектор в панел „Промените в Еврозоната” заедно с министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, подчерта, че за България не са убедителни причините, изтъквани от Брюксел, че не сме готови за присъединяване към Еврозоната. От името на работодателите той заяви, че българската политическа класа трябва да направи по-енергични постъпки страната ни да бъде приета в Еврозоната. Велев изтъкна, че България е с трето най-добро постижение в ЕС по държавен дълг. В челото на класацията е и по балансиран бюджет. Стандартът на живот у нас не е толкова висок, но и други европейски страни са били в подобно положение, а са вече в Еврозоната.

Според председателя на АИКБ не са основателни страховете, че след влизането ни в Еврозоната ще се ускори инфлацията, защото практиката показва друго за страните с валутен борд, които са приели еврото. Не е вярно и че ще изразходваме много средства от бюджета си за участие в съответния стабилизационен фонд, защото средствата са поносими и това е една обоснована застраховка. Икономическите ползи от еврото, които Велев изтъкна, са улеснено рефинансиране на търговските банки, намаляване на транзакционните разходи, намаляване на общото ниво на лихви по кредитите, увеличаване на преките чужди инвестиции и повишаване на значимостта на българската икономика като свързващо звено на ЕС с Балканите и Близкия изток.

Председателят на АИКБ коментира факта, че след като 20 г. вече България е във валутен борд, се чуват гласове да излезем от Борда, ако няма да влизаме в Еврозоната. Работодателите у нас не споделят това мнение, подчерта Васил Велев. Той обаче призова българските политици дори с цената на блокиращи решения по други въпроси, да поставят на преден план и да защитят в Брюксел нашите интереси относно приемането ни в Еврозоната.

Предлагаме Ви видеозапис на част от Международната конференция „Бъдещето на Европа и българката перспектива“