Председателят на АИКБ участва в откриването на втория конкурс-изложение Младежко техническо творчество в Горна Оряховица

Над 300 ученици, студенти и младежи от цялата страна се включиха във второто издание на конкурса-изложение Младежко техническо творчество. Тази година форумът е вече с международно участие от Украйна и Румъния. Събитието е част от календара на Министерството на образованието и науката, организира се със съдействието на Община Горна Оряховица и инициативен комитет, включващ фирми от региона.

В конкурсната програма участват 58 младежки творчески колективи от средните и висши технически училища в страната. Областите, в които те се състезават са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика, приложна механика. Участниците ще се представят с полезни модели, конструкции, изделия, макети, инструменти, софтуер или машини.

При откриването на форума председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев подчерта, че икономиката на страната се развива и бизнесът очаква младите хора с техните умения в областите на приложната математика, информатиката и техническите науки да се реализират у нас. Той допълни, че работодателската организация оказва постоянен натиск на образователното ведомство по-голяма част от финансирането на висшето ни образование да се пренасочи към техническите и инженерните специалности, както и към изучаващите фундаментални науки като математика, физика и химия.

Очакванията на организаторите и на участниците са, че този форум ще се превърне в традиционна среща на младите иноватори всяка година. АИКБ приветства инициативата и напълно подкрепя превръщането на конкурса-изложение Младежко техническо творчество в ежегодно събитие.