Представихме позицията на работодателите на конференция за Европейския енергиен съюз

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев участва в конференция на тема: „Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България“, организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Икономическия социален съвет на България (ИСС).

В презентацията си той изтъкна желанието на бизнеса за по-голяма прозрачност в енергийния сектор. Г-н Велев представи положените усилия и постигнатите резултати от страна на работодателските организации, свързани с реформите в енергетиката. Той подчерта, че работодателите оказват отпор на лобистки опити за поправки в законите, които да доведат до непазарно изземване на доходи. Г-н Велев направи анализ на губещите политики в сектора и лансира идеята на АИКБ, че големите енергийни проекти трябва да набират пари от борсата, тъй като само това ще докаже ефективността им.

Модератор на първия панел в конференцията бе главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова, заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК и член на ИСС.