Представихме становище по Европейския стълб на социалните права

Членът на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Бойко Недялков, главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова и директорът «Тристранно сътрудничество» в АИКБ г-н Ивелин Желязков представиха становището на Асоциацията на обществената консултация по Европейския стълб на социалните права, организирана от представителството на Европейската комисия (ЕК) в България.

В пълния текст на становището се изразяват ясни позиции и конкретни препоръки по Глава I: „Равни възможности и достъп до пазара на труда“, Глава II: „Справедливи условия на труд“ и Глава III: „Подходяща и устойчива социална закрила“.

За повече информация вижте разпространеното днес ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.