С подкрепата на АИКБ: Предстои дискусионен форум „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“

Научноизследователски институт и Катедра „Правни науки” при Икономически университет–Варна организират дискусионен форум „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“. Събитието ще се състои на 21 септември (петък) от 10:00 часа, в зала 1 на ИУ-Варна. То се провежда с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и с участието на представители на Европейския икономически и социален комитет.

Лектори в дискусията ще бъдат: д-р Милена Ангелова – заместник-председателя на ЕИСК,  Димитрис Димитрадис – член на ЕИСК,  Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ и др.

Организираното мероприятие има за цел да бъде ползотворен повод за среща и координиране на националните и европейски научни и научно – приложни институции и бизнеса, както и да даде успешна насока за обединяване на научните търсения с практическия опит.

Прилагаме програма на събитието.poster_dig

За повече информация вижте следните документи: