Пресконференция на НПРО за МОД и МРЗ през 2017 г.

Днес ръководствата на национално представителните работодателски организации (НПРО) за пореден път аргументираха позициите си за МОД и МРЗ през 2017 г. на специална пресконференция.

В пресконференцията участваха: от Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ) – Васил Велев, председател на УС и Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“; от Българска стопанска камара (БСК) – Петър Денев, главен секретар и Добри Митрев, директор „Браншови организации“; от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) – Александър Димитров, експерт-икономист; и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – Кирил Домусчиев, председател на УС и Евгени Иванов, изпълнителен директор.

Работодателите още веднъж решително, категорично и солидарно декларираха отказа си да участват в преговорите за МОД през 2017 г., докато не се приеме от социалните партньори и държавата нов, по-адекватен консенсусен модел. Според тях досегашният подход увеличава сивия сектор, ограничава заетостта, разминава се драстично с реалната икономическа ситуация в отделните сектори и предприятия – и не се прилага в нито една от държавите – членки на ЕС.

Тези и други аргументи на работодателите са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд и др. Възраженията бяха ясно оповестени в писмо от 27 юли 2016 г. до Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика и до Владислав Горанов, министър на финансите – както и в писмо от 22 август 2016 г. до ръководствата на браншовите работодателски организации.

За повече информация вижте стенограма от пресконференцията и видеозапис на събитието.