Прес-съобщение относно проблемите в пазара на електроенергия

Вижте по-долу пълния текст на прес-съобщение относно проблемите в пазара на електроенергия, разпространено днес от Пресцентъра на АИКБ.


В продължение на действията ни като отговорна национално представителна работодателска организация по сигнализираните от нас проблеми в пазара на електроенергия, приветстваме усилията за нормализиране на търгуеми обеми и ценообразуване на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Очакваме резултати както за сегмент „ден напред“, така и на „пазара на двустранни договори“ – с особено внимание ще следим този пазар от перспективата на индустриални потребители.

Уверени сме, че именно адекватното предлагане, както и отговорното и ангажирано поведение на търговските участници, ще позволи постигането на разумни балансирани ценови нива.

Анализирайки обемите през последната седмица, в нас се затвърждава убеждението, че има още значителни възможности по отношение предлаганите за търговия през двустранни договори обеми – както в ТЕЦ Марица изток 2 АД, така и в АЕЦ Козлодуй АД, покриващи проблемния зимен период за първото тримесечие на 2019 г., без това да засегне обемите, предлагани от споменатите дружества на сегмент „ден напред“.