Първи резултати от работата на бизнес делегацията, придружавала президента Румен Радев в Полша

Двете най-големи работодателски организации в България и Полша подписаха партньорско споразумение

В периода 4-6 октомври 2017 г. Президентът на Република България г-н Румен Радев направи посещение в Полша, в рамките на което на 5 октомври във Варшава се проведе бизнес форум за деловите среди от двете държави.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), г-н Васил Велев взе участие във форума и в двустранните срещи между представителите на българските и полски компании. След доброто координиране на състава на българската бизнес делегация от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и президентската администрация това посещение очерта  по-нататъшно партньорство в областите: машиностроене, електроника и електротехника, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, строителство, транспорт и логистика, хранително-вкусова промишленост, биотехнологии, химия, фармация и медицинска апаратура, туризъм и др.

Бизнес форумът си постави за цел да насърчи директните контакти между българския и полския бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговски отношения, производственото коопериране, внедряването на добри производствени и търговски практики, създаването на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

На форума, в който взеха участие 55 представители на български фирми и над 170 полски компании, обръщение към двете бизнес делегации направиха и двамата президенти, акцентирайки върху растящия стокообмен и туристопоток, дружеските отношения между двата народа и значителния потенциал за развитие на взаимноизгодно сътрудничество. Презентации на икономическите показатели, бизнес средата и възможностите за инвестиции в двете страни направиха ръководителите на агенциите за инвестиции.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ, г-н Васил Велев  взе участие в последваща среща-дискусия на президента Радев с българската бизнес делегация, като акцентира върху редица успешно проведени реформи в Полша, от които можем да заимстваме опит и в частност доброто регулиране на трудовата имиграция, както и на необходимостта от координирано взаимодействие на двете страни в ЕС по редица въпроси от общ интерес. На форума бяха сключени редица  договори между компании от двете страни с общ обем над 135 млн. евро.

От ляво надясно: Васил Велев (председател на УС на АИКБ), Андржей Малиновски (президент на Полската организация на работодателите).

От ляво надясно: Васил Велев (председател на УС на АИКБ), Андржей Малиновски (президент на Полската организация на работодателите).

Съществена част от успеха на бизнес делегацията, придружаваща президента на Република България Румен Радев в Полша, е и Партньорското споразумение на АИКБ с Конфедерацията на полските работодатели. Конфедерацията е най-голямата организация на деловите среди в Полша, която от 1991 г. представлява интересите на бизнеса и е активен участник в социалния диалог, следи всички етапи на законодателната работа в министерствата, правителствата, Сейма и Сената на Република Полша и работи за укрепване на механизма за обществени консултации.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Васил Велев заедно с президента на Конфедерацията на полските работодатели, г-н Андржей Малиновски приветстваха постигнатото споразумение. Двете организации на бизнеса се договориха да работят съвместно за насърчаване на инвестициите и търговията между членовете на техните организации. Основната цел на двете работодателски организации ще бъде подобряване на условията за правене на бизнес, като те ще съдействат за премахване на всички бариери, ще координират действията си като работодатели на европейско и международно равнище в интерес на икономиките на двете страни.

Прилагаме прессъобщение от събитието в PDF и Word формат.