Работна среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

Представители на ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведоха работна среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, заместник-председателя на Столичния общински съвет г-н Николай Стойнев и главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) г-н Христиан Петров. Срещата се състоя по покана на Столична община.

От страна на АИКБ участие взеха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, г-н Боян Бойчев, член на УС на АИКБ, проф. Богдан Угърчински, член на НС на АИКБ, г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ и г-жа Светла Иванова, директор «Връзки с обществеността и протокол» в АИКБ.

Основна тема на срещата бе очертаването на идеи за оперативно сътрудничество за развитие на инвестиционната среда в българската столица. АИКБ покани представители на СОАПИ да направят презентация на предстоящото годишно Общо събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което ще се състои на 30 юни в София. Присъствието на представители на работодателски организации от 15 страни от централна и източна Европа и Азия, членуващи в МКСОР, беше оценено като изключителен шанс да се представят възможностите за инвестиции в столицата пред международния бизнес.

Обсъдена бе идеята на АИКБ финансирането на общински инвестиционни проекти, които имат възможност да генерират възвращаемост на инвестираните средства, да бъде осигурено чрез капиталовите пазари. Реализацията на големи общински инфраструктурни и др. проекти с прозрачно привлечен частен капитал е финансово обоснована алтернатива на бюджетното или европейското финансиране. Освен, че няма да се налага използването на публични средства и ще се постигне желаният резултат, този подход ще ангажира ресурси на институционални и др. инвеститори и с това ще допринесе и за тяхното собствено развитие, както и за развитието на капиталовия пазар. Посоченият модел може да бъде използван за реализацията на проекти, за които не може да бъде получено европейско финансиране и/или не достигат бюджетни средства.

Становището на АИКБ, че такса «Битови отпадъци» трябва да е обвързана с количеството смет и да е еднаква за бизнеса и гражданите срещна подкрепа в лицето на представителите на общината, които обаче подчертаха, че достигането на този справедлив модел ще е продължителен във времето процес.

Услугите от обществен интерес, развитието на професионалното образование, липсата на подготвени кадри като основна пречка за инвестициите бяха само част от конкретните теми, очертани като възможност за съвместна работа.

В рамките на срещата проф. Богдан Угърчински презентира пред представителите на общината проекта «София – град на знанието». Проектът е на членуващия в АИКБ консорциум «Велграф груп», чийто президент е проф. Угърчински. Идеята бе посрещната с голям интерес от г-жа Фандъкова, която обеща подкрепа от страна на Столична община.