Работодателите искат мораториум за нови ВЕИ с преференции

pariteni.bg – Работодателите искат мораториум за нови ВЕИ с преференции

03.08.2015

Сезират обвинител №1 за зелените централи и американските ТЕЦ

Четири искания поставя пред парламента и правителството бизнесът, за да не излезе на протест през септември. Първото от тях е налагането на мораториум върху присъединяването на нови централи, които получават преференциални цени.

Ако все пак такива заработят, те да реализират тока си на свободния пазар, обясни шефът на АИКБ Васил Велев.

Второто искане е „ремонт на закона за оборския тор”

от НС, но без участието на депутати с конфликт на интереси, посочи Велев. Той визира Закона за енергията от възобновяемите източници, който, след последните промени, позволява още година да се присъединяват по преференциални цени централи, произвеждащи ток от оборски тор, но при строго определени условия.

Велев посочи, че планираните за присъединяване 60 мегавата такива централи на територията само на едно ЕРП се равняват на 400 мегавата фотоволтаици, заради 5 пъти повече часове работа, които са им разрешени.

Третото искане е промяна на енергийния закон, която да позволи на КЕВР да преразгледа решението си в по-къс срок от сегашния тримесечен. Преразглеждането трябва да доведе до връщането на добавката на старото й ниво.

Пътна карта за реформи в енергетиката, които да свалят България от второто й място в ЕС по размера на добавката „задължения към обществото” е четвъртото искане.

Четири са и действията, които от своя страна ще предприемат бизнес и синдикати. Освен искането на оставката на КЕВР, те ще подадат сигнал до главния прокурор по повод данните от междинния доклад на временната анкетна комисия в НС за състоянието на енергетиката.

Той беше оповестен миналия четвъртък, като в него се визират основно нарушения при ВЕИ централите и на американските ТЕЦ-ове. Ще бъдат подадени сигнали и по информация на самите работодатели.

Бизнесът ще подаде до комисията и

сигнали за конфликт на интереси срещу шефове в енергетиката

и депутати, отново свързани с ВЕИ сектора.

От партниращите бизнес организации в ЕС ще се иска съдействие за по-бързо произнасяне на Еврокомисията по запитването дали дългосрочните договори на американските ТЕЦ-ове представляват непозволена държавна помощ.

От 17 тераватчаса енергия за регулирания пазар 15 тераватчаса идват от американските централи, посочи лидерът на КНСБ Пламен Димитров. За тях и за ВЕИ-та плащаме на година по 2,2 млрд. лв., допълни той. По думите му това е основният проблем в енергетиката и на него трябва да бъде намерено решение.