Работодатели и синдикати искат право да …

investor.bg Работодатели и синдикати искат право да сезират Конституционния съд

07.10.2015

Социалните партньори настояват това да става за въпросите по трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище

Социалните партньори да могат да сезират Конституционния съд, предлагат работодатели и синдикати.

Във връзка с обсъждания в Народното събрание законопроект за промени в Конституцията национално представителните работодателски и синдикални организации са внесли в Народното събрание предложение да се въведе възможността „национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите с общо искане да могат да сезират Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище”.

Работодатели и синдикати приветстват инициативата на народните представители да разширят кръга от субекти, които могат да сезират Конституционния съд. Същевременно се подчертава, че възможността Висшият адвокатски съвет да подава жалби за нарушени права и свободи на гражданите не включва специфичните въпроси в областта на регулирането на икономическата и социална политика на национално, браншово и фирмено равнище.

Според социалните партньори конституционна промяна е необходима, защото ще способства за укрепването на правовия ред, конституционосъобразността на законодателството, социалния мир и дългосрочното устойчиво равнище.

На следващо място общата жалба от организации, които защитават противоположни интереси, е гаранция, че такива ще бъдат подавани само по въпроси с висока обществена значимост, по които е постигнат предварителен консенсус, обслужващ значими обществени интереси, посочват организациите.

Производството пред КС ще бъде облекчено, поради отпадане на необходимостта да се изискват допълнителни становища от организациите.