Работодатели и синдикати поискаха от министъра на енергетиката конкретни мерки за прекратяване на спекулативното поскъпване

 

По искане на национално представителните работодателски и синдикални организации вчера в Министерството на енергетиката се проведе работна среща с министър Теменужка Петкова, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, представители на държавните компании в сектора, както и представители на Независимата енергийна борса, и сдружения на търговците на електроенергия.

Социалните партньори са разтревожени в края на годината от необоснованото, без връзка с реалностите в сектора, значително увеличение на цената на електроенергията за бизнеса. През последните седмици рязко са ескалирали претенциите от страна на търговците на електроенергия за едностранно повишаване на цените с между 30% и 65%. Работодателските и синдикалните организации отново очертаха кризисната ситуация в сектора, която ако не бъде спешно овладяна, неизбежно ще се разпространи повсеместно. 

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели Васил Велев представи и специално писмо за подкрепа от министъра на икономиката, в което се препоръчват някои конкретни мерки за въздействие.

След 150 минутна дискусия представителните на национално равнище работодателски и синдикални организации се обединиха около следното:

  1. Работодателските организации препоръчват на близо 50 000 фирми, техни членове, които са присъединени към електропреносната мрежа на ниско напрежение и имат цени или уведомления за едностранно вдигане на цените на активната енергия над 76 лева за мегаватчас (0,076 лв. за киловатчас) да преминат от свободния към регулирания пазар от 1 февруари 2018 г., където ще имат цена от 76 лв./МВТЧ. За целта те следва до 10 януари 2018 г. да направят уведомление по надлежния ред.
  2. Бизнесът и синдикатите настояват министерството на енергетиката да предприеме всички необходими мерки за увеличаване на предлагането на електроенергия на сегмента за дългосрочни договори на енергийната борса.
  3. Призовават БЕХ, БНЕБ и КЕВР в ускорен порядък да предприемат необходимите действия за промяна на правилата, графиците и работното време на Независимата енергийна борса с оглед увеличаване на възможностите за предлагане на електроенергия и недопускане на пазарни манипулации.
  4. Работодатели и синдикати заявяват, че ще следят ситуацията на пазара на електроенергия и ще пристъпят към организирането на съвместни протести, ако не бъде овладян спекулативния ръст на цените на електроенергията.

След края на срещата някои от участниците направиха изявления:

Красимир Дачев, Българска търговско-промишлена палата: „Има производство на повече ток, а ние получаваме по-високи цени от 120 лв. на мегаватчас, което означава, че някъде по средата има спекула. Тя не отива в производителите и потребителите, а в търговците на електроенергия, които много елегантно използват борсата, за да узаконяват тези игри. Те са десетина. На практика цяла България работи за десетина човека.“

Васил Велев, АИКБ: „Това, което е в наши ръце е да преминем масово от свободен на регулиран пазар! Всички, които са присъединени на ниско напрежение могат да го направят! И имат интерес да го направят, ако вече плащат или са получили уведомления, че ще плащат по-висока цена от 76 лева за мегаватчас. Всички останали действия за пресичане на спекулативното, непазарно повишаване на цената на електроенергията на свободния пазар са в правомощията и задълженията на Министерството на енергетиката и КЕВР.“

Антон Иванов, КНСБ: „Ние видяхме, че имаме държавни дружества, имаме държавни регулатори и имаме държавно наблюдавани оператори на пазара, които си обясняваха едно или друго, но не предприемат необходимите действия.“

Димитър Манолов, КТ „Подкрепа“: „В залата се каза нещо важно, когато работодатели и синдикати са на „един акъл”, значи нещо в държавата не е наред. Хубаво е да го припомним. Когато предприемачът е поставен на колене по този начин, той намалява разходите си за работната сила. Това няма как да не ни притеснява. Ако някой е решил да сее ветрове, ще жъне бури.“