Работодатели от Европа и Азия готови да прилагат представените от АИКБ иновации в борбата със сивата икономика

Признатият за иновация, включително на европейско ниво, композитен индекс „Икономика на светло“, разработен от Асоциация на индустриалния капитал в България предизвика огромен интерес по време на провеждащото се в Ереван IX-то Общо събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР).

Председателят на АИКБ Васил Велев запозна лидерите на работодателски организации от Европа и Азия с последователните усилия в България да се намали дела на сивата икономика в страната. Председателите на работодателски организации от Казахстан, Украйна, Беларус, Латвия, Полша, Армения и още 9 държави, членове на МКСОР бяха заинтригувани от представения уникален инструмент за измерването на сивия сектор в България, плод на съвместните усилия на държава, бизнес и всички заинтересовани страни. Васил Велев коментира, че след временното спадане на Композитния индекс през 2014 г., през 2015 г. и 2016 г. той нараства и това е резултат на реалната политическа стабилност у нас, на укрепването на експорта, както и на редица нови промени в нормативната уредба. Сред тези промени са приетите изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация, които водят до широкообхватно въвеждане на така наречените „отворени данни”.

Лидерите на работодателските организации бяха единни в позицията си, че нелоялната конкуренция срива пазара, ощетява бюджетните системи и изкривява пазара на труда. Председателят на АИКБ даде като пример допитване сред българските предприемачи, които са изтъкнали основните причини за развитие на сивия сектор. На първо място е неефективността на контролните и разследващи органи с 54.3%. Наличието на твърде високи Минимална работна заплата и осигурителни прагове влияе с 43.1%. На трето място по тежест са факторите – чести промени в нормативната база и корупция сред чиновниците с около 39%.

Ротационният председател на МКСОР и председател на Съюза на арменските работодатели Гагик Макарян заяви пред местните медии, че разчита на българското правителство и на АИКБ да подпомагат Армения по въпроса за прилагането на българския опит в намаляването на сивата икономика. „За нас това е много важно, защото България през 2018 г. поема председателството на Съвета на ЕС и страни като Армения могат да се обърнат към Европейската банка или други международни донори за прилагане на българския опит в Армения, а България може да бъде наш наставник“, каза той.

Участниците в срещата обсъдиха още проблемите свързани с липсата на квалифицирана работна ръка и възможностите за облекчаване на достъпа на работници от страни от Европа и Азия. Особено интересни са възможностите за сътрудничество в това отношение с Украйна, Армения, Молдова, Виетнам и др.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.