Работодатели: Протестите в МВР са срещу самата реформа

economic.bg Работодатели: Протестите в МВР са срещу самата реформа

04.11.2015

Организациите призовават правителството да не отстъпва пред исканията на полицаите, които били непиремливи

Национално представителните работодателски организации в България са силно обезпокоени от вълната от полицейски протести в страната. Безпокойство будят, както начинът, по който се извършват протестите, така и целите на протеста. Това се казва в декларация на четирите организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпратена до председателя на НС Цецка Цачева, до премиера Бойко Борисов, до министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова и до медиите.

Ето и текстът на декларацията:

Несъмнено, начинът на провеждане на протеста беше неприемлив, но много по-неприемливи са исканията на протестиращите. На практика, това са искания за спиране на всякакви реформи в сектор „Сигурност“ и за придържане към сегашното положение на получаване на привилегии и социални придобивки, без да има каквито и да са индикатори, критерии и измерители, доколко въпросните привилегии са заслужени.

Напълно неприемливо е липсата на материално-техническа обезпеченост за дейността на органите на реда да се посочва като аргумент за възпрепятстване на реформата в пенсионното осигуряване. Убедени сме, че превръщането на осигурените по чл.69-70 от КСО в особен вид каста е вредно и за осигурителната система, и за обществото като цяло. Както сме убедени, че заетите в системата на МВР трябва да разполагат с необходимото оборудване, технически и материални средства, за да изпълняват качествено задълженията си.

Солидарният характер на осигурителната система предполага и солидарно участие в нея на всички представители на обществото, вкл. на заетите в специалните ведомства. Тежестта на реформите трябва да бъде понесена пропорционално от всички българи и не следва от това задължение да бъдат освобождавани определени обществени групи или съсловия. Увеличаването на възрастта за пенсиониране на заетите в МВР е в унисон с промените в условията за пенсиониране на останалите български граждани.

Обществото няма усещането да са гарантирани сигурността, достойнството и имота на гражданите. Криминалната престъпност във всичките й форми нанася тежки щети, както на икономиката, така и на личния живот на гражданите. В същото време, България е в челото на световната класация по брой полицаи на 100 000 души население, редом със страни като Русия и Алжир[1], където има несравнимо по-високи нива на терористични заплахи и проблеми с вътрешния ред. Различни източници дават различни данни, но присъствието ни в топ 10 на световните полицейски КОЛИЧЕСТВЕНИ класации е факт[2]. Нещо повече – липсата на ефективност в сектор „Сигурност“ води до това, че индустрията и гражданите издържат още едно МВР под формата на частен охранителен сектор.

На фона на нарастващото обществено недоволство от работата на полицията и непропорционално големия брой на заетите в МВР, поведението и претенциите на протестиращите са, меко казано, неуместни. По същество, протестът е опит за силово запазване на статуквото в една нереформирана система, която с всеки изминал ден се превръща все по-малко в стожер на законността и все повече в място за лично облагодетелстване на определен кръг хора, за сметка на данъкоплатците.

Дълбоко уважаваме труда на почтените полицаи и си даваме сметка за свързаните с него трудности, стрес и проблеми на съчетаване на професионалния и личния живот. Не можем, обаче, да не отбележим, че има много други икономически дейности и професии, където отговорността и стресовите ситуации не са по-малки, но работещите съвсем не се ползват от одобен „социален пакет“. Никои други трудещи се в България нямат подобни привилегии при пенсиониране, нито подобни „социални пакети“ и подобни надбавки за прослужено време. По тези показатели служителите в сектор „Сигурност“ могат да бъдат определени като „галеници на обществото“, респективно – на властта.

Ето защо, изразяваме твърдата си подкрепа за желанието на правителството да започне реформи в сектор „Сигурност“.

Обръщаме се към изпълнителната и законодателната власт с призив да НЕ отстъпват от принципната позиция, че сегашното положение НЕ може да се запази повече. Преговори може и трябва да се водят, но не бива да се отстъпва от принципната позиция, че част от привилегиите на работещите в сектор „Сигурност“ са в разрез с приетото за цялото общество, както и че социалните придобивки на служителите от сектора не почиват на НИКАКВА реална преценка на база постигнати резултати.

Призоваваме полицейските синдикати да осъзнаят, че е дошъл моментът, в който трябва да се разделим с много стари и порочни практики. Без алтернатива е и въпросът със съкращаването на надутия чиновнически щат в МВР и прекатегоризирането на тези служители в трета категория труд.

Призоваваме Министъра на вътрешните работи да създаде реално работещ социален диалог във ведомството си, за да може да се постигнат нови, справедливи форми на отчитане на личния принос на служителите в работата по опазване на обществения ред, живота, достойнството и имуществото на гражданите.