Работодателските организации сезираха КЗД

Вчера (25 юли 2017 г.) в Комисията за защита от дискриминация беше внесен сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) относно наличие на дискриминация в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и в ПМС № 147/29.06.2007 г.

Така работодателските организации за пореден път аргументираха несъгласието си с добавката за стаж (т.нар. „клас прослужено време“), като сезираха Комисията за защита от дискриминация.

Според Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, наличието на клас прослужено време дискриминира младите работници и служители. Освен това, в неравностойно положение са поставени и държавните служители, тъй като за тях т.нар. клас беше отменен.

За повече информация, вижте пълния текст на документа в PDF и MS Word формат.