Ракът може да бъде победен с правилна превенция и ефективни здравни услуги

Ракът може да бъде победен с правилна превенция и ефективни здравни услуги, които пандемията от COVID-19 ограничи, а закъсненията крият риск от намаляване на шансовете за възстановяване. Изключително важно е ЕС и държавите-членки да осигурят наличието на висококачествена, достъпна здравна инфраструктура, включително съоръжения за скрининг, диагностика, лечение и здравни услуги, както и ефективни системи за подкрепа за физическото и психическото благополучие на пациентите по време на и след лечението. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и член на Европейския икономически и социален комитет по време на панела, посветен на Европейският план за борба с рака на конференцията „Рецепта за бъдещето на Европа в лицето на социални, икономически и здравни предизвикателства след COVID-19“.

„Пандемията ни показа, че иновациите и сътрудничеството са от ключово значение за преодоляването на всяко предизвикателство в здравеопазването. Социалните партньори и организациите на гражданското общество имат важна роля и трябва да предоставят информация на хората да разпознават ранните симптоми, да ги насърчават към превенция и водене на здравословен начин на живот. Инициативата на ЕК за създаване на план за борба с рака е ключова и ЕИСК възнамерява да играе основна роля в подкрепа на бързото му прилагане. През юни т.г. одобрихме инициативите за скрининг и проекти за превенция, като ще насърчаваме използването на нови технологии и усилията за повишаване на осведомеността на хората за превенция. Скрининговите и образователните инициативи трябва да са насочени към всички често срещани видове онкологични заболявания и да бъдат достъпни за възможно най-голям брой хора“, допълни още д-р Ангелова. Тя приветства и публикуваната наскоро от Европейската комисия Пътна карта[1] за изпълнение на Европейския план за борба с рака[2] и призова за нейното ефективно и бързо прилагане – особено в страните от Източна Европа.

Според изнесените от нея данни всяка година се регистрират 14 милиона нови случая на онкологични заболявания, 3,4 милиона от които – в Европа, а 8,2 милиона души в света губят битката с коварното заболяване. През последните 20 години грижите за хората с онкологични заболявания са се подобрили. Според данни от 2019 г. въпреки че повече хора са диагностицирани с рак, рискът от смърт е по-малък спрямо предходни години. За две десетилетия делът на онкоболните в Европа се е увеличил с 50%, докато ръстът при смъртните случаи е само с 20%.

Съществуват несъответствия между държавите-членки по отношение на достъпността на медицинските услуги – особено за възрастните хора. Достъпът до здравни услуги е по-добър в страни с универсално здравно покритие, по-високи разходи за здравеопазване спрямо БВП и по-ниски икономически неравенства като Холандия, Германия, Швеция и Малта.

В страните с най-добри резултати, включително Холандия, Финландия, Дания, Испания и Словения, около 75% от жените на възраст от 50 до 69 години, са били подложени на скрининг за рак на гърдата в рамките на две години. За разлика от тях, в Кипър и Унгария около 40%, а в България само около 20% от жените в тази възраст са били подложени на скрининг за рак на гърдата за период от две години.

Скринингът за рак на дебелото черво при мъже на възраст от 50 до 74 години се използва слабо, въпреки съществуването на национални програми за скрининг в някои страни. В България, Кипър и Румъния до 90% от населението никога не са се подлагали на тази процедура. В Словения, Франция, Германия и Австрия всеки втори от мъжете е бил подложен на скрининг.

За да се намалят националните, регионалните и социалните неравенства е изключително важно ЕС да включи всички държави-членки в прилагането на плана и да насърчи сътрудничеството между тях, включително чрез финансиране. Изпълнението на плана трябва да отговори на специфичните нужди на пациентите и да се адаптира към различните национални обстоятелства – включително различната социално-икономическа среда на хората, възраст, пол, увреждане и други.

Д-р Милена Ангелова настоя за подобряване на възможности за пациентите с рак да се възползват от висококачествено лечение, грижи и експертен опит, предоставени от други държави-членки. Тя се застъпи и за осигуряване и укрепване на добре функциониращ единен пазар за стоки, услуги и труд, свързани с онкологичните заболявания, и ефективното прилагане на принципите за правата на пациентите в трансграничното здравно обслужване.

Като заключение главният секретар на АИКБ посочи, че предприятията играят централна роля в разработването на решения за превенция, скрининг, диагностика и лечение на рак. Сред основните задачи на компаниите е и намаляване на въздействието върху околната среда, разработването и произвеждането на безопасни продукти, подобряването на здравето и безопасността на работните места както и подкрепата на хората с онкологични заболявания в съчетаването на работа и лечение и плавното връщане на работа. За да насърчи това, ЕС трябва да осигури благоприятни условия за иновации, инвестиции и управление на бизнеса.

Изказването на д-р Ангелова на конференцията може да намерите ТУК.

[1]https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/2021-2025_cancer-roadmap_en.pdf

[2]https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan_en