Рамково споразумение за сътрудничество с ТУ – София

На 23 юни 2016 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет – София (ТУ – София) ще подпишат „Рамково споразумение за сътрудничество“. В Споразумението ще бъдат очертани конкретни дейности, които ще обединят усилията на двете организации в полза на осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ – София и нуждите на реалния бизнес.

АИКБ е най-представителната национална организация на работодателите с представителство в най-голям брой икономически дейности, в които има браншови структури и по-специално в секторите машиностроене и метални изделия, енергетика, електроника, електротехника, информационни технологии и разполага с висока експертиза по разработването и изпълнението на национални и европейски/международни проекти, както и взема активно участие във всички тристранни комитети, съвети и работни групи в областта на образованието и социалната политика.

ТУ – София е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки и първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, който повече от 70 години дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.

Подписването на Рамковото споразумение ще се състои на 23 юни 2016 г. от 11 ч. в Залата на академичния съвет на ТУ – София. Отправяме любезна покана към Вас да присъствате на събитието.

За повече информация:

Пресслужба на ТУ – София, тел.:02/ 965 2843, pressoffice@tu-sofia.bg