Рекорд в приходите от осигуровки от 4 г.

standartnews.comРекорд в приходите от осигуровки от 4 г.

24.08.2015

Приходите от осигуровки, постъпили до края на юни в НОИ, са 2.332 млрд. лв. – най-високото ниво от последните четири години. Постъпленията са със 115.3 млн. лв. повече от планираното, което означава, че преизпълнението не идва от вдигането на минималната заплата и осигурителните прагове от началото на т.г. Възможните причини са по-добра събираемост, повече на брой осигурени лица и по-високи доходи, върху които са начислявани вноските. В сравнение с м.г. за полугодието осигурителните приходи са с 211 млн. лв. повече. НОИ обаче отчита и повече разходи в края на юни. За пенсии и обезщетения през първото полугодие са изплатени 4.774 млрд. лв., което е с 44.8 млн. лв. повече от планираното. Преразходът идва основно от великденските добавки за пенсионерите – 50 млн. лв., които не са били планирани в бюджета на Държавното обществено осигуряване. В същото време средният размер на пенсията за стаж и възраст през т.г. се е увеличил с 14.72 лв. и е достигнал 343.26 лв. Повече разходи за болнични, майчинство и безработица е направил НОИ през първото полугодие. Общо те са 578.5 млн. лв., което е с 25.9 млн. над планираното.

Специална наредба за реда и избора на осигуряване за втора пенсия – само в НОИ или и в частен фонд, ще разгледа днес тристранката. Липсата на този подзаконов акт е причина досега осигурените лица да не може да упражняват своя избор, въпреки че той бе даден още в началото на годината. Три от работодателските организации – АИКБ, БСК и БТПП, вече заявиха, че не подкрепят проекта, тъй като в него има много недостатъци и непълноти, а също и не е утвърден от Надзорния съвет на НОИ. Оказва се, че тази наредба няма да даде ход на процеса, защото се предвижда редът по прехвърляне на осигуровките от частните дружества към Сребърния фонд или специалния фонд за пенсиите на категорийните работници да се утвърди от министъра на финансите. С толкова много разпоредби има риск да се създаде разнопосочна уредба, заявиха от АИКБ. Работодателските организации критикуват още липсата на изчерпателна регламентация какво се случва, ако човек пожелае да възобнови осигуряването си в универсален фонд, след като веднъж е избрал само НОИ. Друга критика е, че не се изисква и нотариална заверка на заявленията за прехвърлянето на средствата, което може да доведе до злоупотреби.